.

Częstotliwość występowania i rokowania

Rak trzustki jako nowotwór złośliwy stanowi około 3% wszystkich nowotworów o charakterze skłonnym do przerzutów. Nie jest to duży odsetek, ale mowa tylko o chorych, którzy są diagnozowani – dotyczy to w Polsce ok. 7000 osób rocznie. Częściej na raka trzustki chorują mężczyźni, którzy przekroczyli 50 rok życia, aczkolwiek największa liczba przypadków zachorowania na nowotwory trzustki notowana jest u osób w wieku powyżej 60 roku życia. Po 80 roku życia ryzyko choroby spada.

Największym czynnikiem ryzyka raka trzustki jest obecność tej choroby w najbliższej rodzinie – zwiększa ryzyko zachorowania o 50%. Rak o wiele szybciej i bardziej gwałtownie rozwija się u osób, które palą papierosy oraz mają nieodpowiednią, tłustą dietę. Zwiększonym ryzykiem obłożeni są również chorzy na cukrzycę.

Niestety, nie jest dobrze, jeśli chodzi o raka trzustki i rokowania dla chorych. Szacuje się, że z osób cierpiących na ten rodzaj nowotworu jedynie ok. 10% przebywa pod stałą opieką lekarską i ma wdrożone odpowiednie leczenie. Wynika to przede wszystkim z kiepskiego stanu diagnostyki oraz faktu, że większość przypadków nowotworów złośliwych trzustki nie daje na pewnym etapie choroby praktycznie żadnych objawów.

Aż 95% przypadków raka trzustki dotyczy części zewnątrzwydzielniczej, a więc biorącej udział w wytwarzaniu soku trzustkowego oraz trawieniu pokarmów. Jedynie 5% atakuje część wewnątrzwydzielniczą, czyli dokrewną. Zdarzają się pojedyncze przypadki, kiedy guz ma formę łagodną, w większości przypadków jednak jest to nowotwór złośliwy. To powoduje, że w momencie diagnozy tylko ok. 20% chorych kwalifikuje się do jedynej skutecznej formy walki z rakiem, czyli operacji. Dalsze obserwacje osób po usunięciu komórek nowotworowych wskazują, że ok. 90% leczonych chorych umiera w ciągu kolejnych 5 lat.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.