.

Przebieg raka trzustki

Prawidłowa diagnoza raka trzustki w wielu przypadkach stawiana jest zbyt późno. Wynika to z niespecyficznych objawów, które sprawiają, że wielu chorych bagatelizuje problem, zrzucając go na barki przejściowych problemów, np. na tle trawiennym czy związanych ze stresem. Tymczasem w większości przypadków przebieg raka trzustki u chorego następuje w formie ukrytej i bezobjawowej na etapie, kiedy jeszcze możliwe jest leczenie.

Etap bezobjawowy raka trzustki trwać może nawet od kilku do kilkunastu lat. W tym czasie leczenie przyniosłoby największe rezultaty, a przede wszystkim zapobiegałoby tworzeniu się przerzutów w organizmie chorego. Tymczasem na tym etapie choroba diagnozowana jest albo przypadkowo, w razie różnicowania spośród innych schorzeń, albo w wyniku takiej formy raka trzustki, która powoduje dodatkowe krwawienie z układu pokarmowego, sprawiające, że chory szybciej zasięga opinii lekarskiej.

Etap diagnozowania zazwyczaj trwa nawet do kilku tygodni, zwłaszcza jeśli podejrzenie nie dotyczy samego raka trzustki, a innych chorób, głównie układu pokarmowego. Długość tego etapu wynika również z faktu, że niektóre badania nie są dostępne od ręki czy wymagają znacznych nakładów finansowych i specjalistycznego sprzętu. W momencie zdiagnozowania około 20% chorych jest kwalifikowanych do operacji, która jest jedynym sposobem walki z rakiem trzustki. Reszta osób kwalifikuje się zwykle do leczenia paliatywnego, co zależy od stopnia rozwoju raka trzustki; przerzuty również w znacznym stopniu wpływają na ocenę rokowań danego pacjenta.

Kolejny etap w przebiegu raka trzustki stanowi etap leczenia. Zazwyczaj ma ono formę operacyjną oraz wspomagającą, a także wymaga zmiany nawyków, głównie żywieniowych i związanych z nałogami. Po zakończeniu leczenia niezbędne są regularne badania, które pozwalają na wczesne wykrycie przerzutów tego złośliwego nowotworu. Około 90% chorych z powodu przerzutów umiera w ciągu 5 najbliższych lat od momentu rozpoczęcia leczenia.

Dla chorych, u których na etapie diagnozy stwierdzono bardzo zaawansowaną formę raka trzustki z przerzutami, co nie pozwala na podjęcie leczenia operacyjnego, stosuje się leczenie paliatywne. W praktyce oznacza to, że chory z taką diagnozą przeżywa około 6 miesięcy.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.