.

Czynniki ryzyka zachorowania na raka trzustki

Ryzyko zachorowania na raka trzustki zwiększa się wraz z wiekiem. Nowotwory złośliwe trzustki stanowią 3% wszystkich nowotworów złośliwych występujących u człowieka. Do najczęściej występujących raków trzustki należą: torbielakogruczolakorak, gruczolakorak przewodowy, rak zrazikowo - komórkowy. Do rzadszych odmian należą natomiast: rak jasnokomórkowy, rak onkocytarny, rak sygnetowatokomórkowy, rak śluzotwórczy, rak płaskonabłonkowy, a także mięsaki, chłoniaki i pancreatoblastoma - najczęstszy nowotwór trzustki u dzieci. Wywodzące się z komórek wysepek trzustkowych guzy endokrynne są nowotworami, które mogą mieć charakter zarówno łagodny, jak i złośliwy.

Czynniki ryzyka raka trzustki

Wpływ na zwiększone ryzyko zachorowania na raka trzustki mają niektóre choroby. Zaliczamy do nich między innymi: przewlekłe zapalenie trzustki, cukrzycę, czy niedokwaśność soku żołądkowego w wyniku odbytego leczenia chirurgicznego choroby wrzodowej. Jak wykazano w kilku badaniach ryzyko zachorowania na raka trzustki jest większe u osób palących tytoń. Czynnikiem rakotwórczym dla trzustki są nitrozaminy, które zawarte są w dymie tytoniowym. Zatem ryzyko zachorowania wzrasta przy większej ilości wypalanych papierosów, a maleje kiedy zaprzestanie się palenia tytoniu. Natomiast co ciekawe spożywanie alkoholu nie przyczynia się do powstawania raka trzustki. Istnieją nawet doniesienia o ochronnym wpływie umiarkowanej ilości alkoholu, a zwłaszcza wina. Nie ma natomiast jednoznacznych opinii o piciu kawy na występowanie raka trzustki. Potwierdzonym czynnikiem ryzyka jest spożywanie mięsa w nadmiernych ilościach, a także węglowodanów i łuszczów pochodzenia zwierzęcego, które zawierają nasycone kwasy tłuszczowe. Dieta chroniąca przed rakiem trzustki to taka, która zawiera duże ilości błonnika, witaminę C, a także wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które są zawarte między innymi w rybach i naturalnych olejach roślinnych. Zwiększone ryzyko zachorowania występuje u pracowników przemysłu mięsnego, a także chemicznego, którzy narażeni są na kontakty między innymi z pestycydami, chlorkami metylenu, etylenu i propylenu, czy beta naftylaminą.

Rak trzustki kto choruje

Rak trzustki jest nowotworem złośliwym o wzrastającej częstotliwości występowania. W 25 krajach Europy odnotowano wzrost zachorowań. Co roku jest rejestrowanych od 8 do 10 nowych przypadków raka trzustki na 100 000 mieszkańców uprzemysłowionych krajów. Większość zachorowań na raka trzustki obserwuje się pomiędzy 60 a 80 rokiem życia. Częściej chorują mężczyźni. U mężczyzn guz zlokalizowany jest w głowie trzustki, natomiast u kobiet w ogonie i trzonie trzustki.

Rak trzustki czy jest dziedziczny?

U około 10% pacjentów rak trzustki rozwija się na podłożu predyspozycji genetycznych. W praktyce oznacza to, że 10 ze 100 pacjentów odziedziczyło skłonność do zachorowania od swoich rodziców. Rozwój choroby u osób, u których nowotwory są uwarunkowane genetycznie, występuje w młodszym wieku, a także odnotowuje się kilka przypadków zachorowań w rodzinie. Szczególnie duże ryzyko występuje u krewnych osób, u których rozwinął się rodzinny rak trzustki. Zwykle występuje u pacjentów, u których rak wystąpił u co najmniej dwóch krewnych pierwszej linii. Ryzyko zachorowania u takich osób jest 20-krotnie wyższe niż u innych ludzi. Rak trzustki jest chorobą nabytą spowodowaną mutacją genową. Geny, które biorą udział w rozwoju tego nowotworu dzielimy na trzy grupy: geny supresorowe, onkogeny, geny mutatorowe. Rak trzustki jest spowodowany mutacją we wszystkich trzech typach genów.

Podsumowanie

Do objawów raka trzustki zaliczamy między innymi: bóle brzucha, ucisk brzucha, nudności a niekiedy wymioty, spadek wagi, utrata apetytu, czy zażółcenie skóry. Objawy zależą od wielkości oraz umiejscowienia guza oraz stopnia zaawansowania choroby. U większości pacjentów rak jest wykrywany w zaawansowanym stadium, co zmniejsza szansę na przeżycie. Wszystko przez to, że przez dłuższy czas nowotwór nie daje żadnych objawów i w momencie wykrycia jest już w zaawansowanym stadium.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.